Hilafet Ve Halifelik Nedir?

Google ye sorduğumuzda karşımıza ilk sırada Vikipedi’nin Hilâfet maddesi:

“Hilâfet veya halifelik (Arapça: خلافة),
İslam peygamberi Muhammed'in 632 yılındaki ölümünün ardından oluşturulan siyasi bir makamdır.
Bu siyasi makamın başındaki kişilere halife (Arapça: خليفة) denirdi.
Halifenin nasıl seçileceği İslam'da kesin kurallara bağlı olmamakla birlikte, ilk dört halifenin sahabenin önde gelenlerinin seçimi ve biat alma yoluyla, sonraki halifelerin ise babadan oğula doğru geçen veraset yoluyla intikal ettiği görülmektedir.
Bu makam, başlangıçta siyasi bir yönetim erkini tanımlarken, sonradan siyasi-manevi bir otoriteye dönüşüp Sünnilerin temsilciliğini üstlendi.” Şeklindedir…

Açıklamada görüldüğü gibi “Hilafet/Halifelik” esasları belirlenerek kurumsallaşmış bir yapı değildir.
Allah Resulünün vefatından sonra ortaya çıkan ayrılıkların başında hilafet konusu gelmektedir.
İlk halifeden itibaren hilafet makamı her zaman güçlünün gücünün ve saltanatının siyaseten timsali olmuştur.
Bu temsiliyet tarihsel süreçte Emevî, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı da siyasi olarak kullanılmıştır.
Hilafet/Halifelik Osmanlının yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti TBMM tarafından 3 Mart 1924'te kabul edilen bir kanunla İlga ederek kaldırıldı…
Bu açıklamadan sonra çok fazla dağılmamaya çalışarak günümüz şartlarından dolayı bu konu hakkında birkaç kelime edelim…

ÖNCE SORALIM…
Kimler Halife olabilir?
Halife nasıl seçilir?
Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 Mart 1924'te çıkardığı kanun ile Halifelik Kurumu nasıl ortadan kaldırılabilir?

1- Kimler Halife olabilir?
Bu konu İslam Müktesebatında;
“Halife kimler olabilir?
(Müslüman ve mükellef olduktan sonra halifede şu beş şart aranır:
1. Erkek olmak,
2. Takva sahibi olmak,
3. İlim sahibi olmak,
4. Hilâfeti yürütecek kabiliyette olmak,
5. Kureyş soyundan gelmek. Çünkü Resulullah, (Halife, Kureyş'ten olur) buyurmuştur.” Şeklindedir…
2- Halife nasıl seçilir?
Bu konu İslam Müktesebatında şartları netleştirilmiş bir konu değildir ve her zaman tartışma konusu olmuş her halife döneminde ümmet içerisinde itikadi ve ameli mezheplere, etnik kökenlere bağlı olarak aynı zamanda birden çok halife var olmuştur…
Son dönemde Hilafet Osmanlı hanedanında iken bile birden çok halife mevcuttu.

Osmanlılara paralel halifelikler
1. Bornu Halifeliği (1472-1893)
2. Yogyakarta Halifeliği (1755-2015)
3. Sokoto Halifeliği (1804-1903)
4. Takruri Krallığı (1848-93)

3- En önemli konu ise?
Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 Mart 1924'te çıkardığı kanun ile Halifelik Kurumu nasıl ortadan kaldırılabilir? Sorusu ile ortaya çıkacaktır diye düşünmeliyiz…
Bugün, İslam dünyası denince, 30 milyon KM2'yi bulan bir yüzölçümü üzerinde l milyarı geçen nüfusun yaşadığı 60'a yakın devlet ve 80 dolayında Müslüman topluluğu anlaşılmaktadır.

ŞİMDİ SORMAK GEREK!

NEDEN?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 Mart 1924'te çıkardığı kanun ile İslam Dünyasından Halifelik Kurumu nasıl ortadan kaldırılabildi?
Neden İslam Dünyası l milyarı geçen nüfusun yaşadığı 60'a yakın devlet ve 80 dolayında Müslüman topluluğu ile Hilafet Makamını sürdüremedi?
Neden Anadolu coğrafyasında yaşayan Müslümanlar bunu sorgulayacağına kolay yolu seçiyor?