Muğla Belcekız Sahilindeki Yapılaşmaya Tepki!

Muğla’da Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu, Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Belcekız Plajı’nda turizm sezonu ortasında devam eden yapılaşmaya tepki gösterdi.

  • | Son Güncelleme:
  • | Yeni Günaydın

Muğla'nın Fethiye-Seydikemer ilçeleri Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu, Ölüdeniz Belcekız Plajı'nda turizm sezonu ortasında devam eden yapılaşmaya tepki gösterdi. Platform üyelerinin oybirliğiyle hazırlanan, Belcekız Plajındaki son duruma dikkat çekerek kurumları göreve davet eden yazı, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek, acilen harekete geçilmesi istendi.

Yazı, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Fethiye Tarım İlçe Müdürlüğü, Fethiye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Turizm Danışma Bürosu'na gönderildi.

“HUKUKSUZ KIYI DÜZENLEMESİ VE YAPILAŞMAYA SON VERİLSİN”

Yazıda, Ölüdeniz Mahallesi, Belcekız Plajı kumsalında devam eden kıyı düzenlenmesinin hukuksuz olduğu belirtilerek yapılaşmaya son verilmesi istendi.

Devam eden projelerin durdurulması istendiği yazıda “Var olan ve verilmiş ruhsatların incelenmesi, aşım var ise buna göre işlem yapılması, sorumluları hakkında gerekli idari ve yasal işlemler yapılarak sonucundan Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu'nun bilgilendirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz” denildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) sekretaryasının yürüttüğü, Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu toplantısına, dönem başkanı Şehir Plancıları Odası Fethiye Şubesi Temsilcisi Birol Keski ile birlikte çok sayıda oda başkan ve temsilcileri katıldı.

RUHSATA DİKKAT ÇEKİLDİ

Toplantıda Ölüdeniz Belcekız plajında, özel bir şirket tarafından büfe izniyle yapılan kafeler ile yaz sezonu devam ederken plajda kafe ve mal kabul deposu olarak gerçekleştirilen inşaat çalışmaları ele alındı.

Toplantıda söz konusu şirketin 6'şar metrekarelik 5 adet büfe için izni olmasına rağmen, her biri 294 metrekare restoran yaparak işlettiğine dikkat çekildi.

Belcekız Plajındaki durumun alınan izinlere ve yönetmeliklere aykırı olduğu yönünde görüş birliğine varılan toplantıda, konuyla ilgili yönetmeliklere aykırı yapılaşma hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımlı yazı yazılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Belcekız Plajındaki durumu ortaya koyan ve kurumları göreve davet eden yazı Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Fethiye Tarım İlçe Müdürlüğü, Fethiye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Turizm Danışma Bürosu'na gönderildi.

ACİLEN HAREKETE GEÇİLMELİ

Acilen harekete geçilmesi istenen yazıda şu ifadelere yer verildi:

*Ölüdeniz Mahallesi, Belcekız Plajı kumsalında (kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlarda) yürürlükteki 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve hükümlerine, Belcekız 1/5000 Ölçekli, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı ve hükümlerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu alana ilişkin hazırlanan vaziyet planlarına aykırı olarak yapılaşmalar oluşmakta, kıyı düzenlemeleri ve hafriyatlar yapılmaktadır.

*3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili yönetmelikleri uyarınca, 1994 yılından itibaren 1 yıl içerisinde yapılması zorunlu olan kıyı alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonları halen tamamlanmamıştır.

*İlgili mevzuatlar gereği aslında yasal dayanağı olmayan imar planı hükümlerine göre, sahada herhangi bir uygulama veya düzenlemeler yapılmaması gerekir.

“YASAYA RAĞMEN YÖNETMELİKLERE AYKIRI YAPILAŞMA SÜRÜYOR”

Yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında da, 1994 yılından itibaren 1 yıl içerisinde yapılması zorunlu olan Belcekız kıyı bölümü revizyon imar planları henüz yapılmadığının belirtildiği açıklamanın devamı şöyle:

*Mevcut imar planında kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde kalan imar yolları, turizm alanları ve yeşil alanların iptal edilerek kıyı olarak planlanması, kıyı kenar çizgisinin kara yönünde kalan bölümlerinin ise kıyı kanunu ve uygulama yönetmelikleri kapsamında yeniden planlanması zaruri bir ihtiyaçtır.

*Bahse konu imar planı revizyonları tamamlanarak yürürlüğe girmeksizin, Belcekız kıyılarında yapılaşmaya izin verecek türden proje onayları, kıyı düzenlemeleri, tahsis/ kiralama işlemleri ve kıyının her türlü kullanımı hukuka aykırıdır.

*Kıyı alanlarını içeren revizyon imar planları yürürlüğe girdikten sonra imar planlarında bulunan yeşil alanların 10 dönüm yüz ölçüme kadar olanları Fethiye Belediyesi'nin, 10 dönümün üzerindeki yeşil alanlar ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda olup; yeşil alan düzenlemeleri, yeşil alanlardaki yapılaşma şartları, tahsis/izin ve kiralama gibi kullanım hakları yasa ve yönetmeliklerle tanımlanmış durumdadır.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA DAVET

Açıklamada, kanunlara ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılaştığı, kıyı alanlarını hukuksuzca kullandığı belirtilen işletmeler hakkında gerekli iş ve işlemlerin yapılması için, yetki alanları dahilinde olan kamu kurum ve kuruluşları görev yapmaya davet edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

*Yürürlükte bulunan Fethiye-Göcek 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri’nin, 5.15. maddesi Kumsal Alanları başlığı altında, ‘Bu alanlarda 3621 sayılı Kıyı Kanununda belirtilen kullanımlardan günübirlik deniz aktivitesine (büfe, wc) ve bilimsel araştırmalara verecek tekne trafiğini düzenleyecek ve kumsalın kontrol ve güvenliğini sağlayacak doğal çevreye uygun sabit olmayan taşınabilir yapılar dışında yapı yapılamaz.

*Bu yapılar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın olumlu görüşünün alınması zorunludur. 3621 sayılı Kıyı Kanunun ilgili hükümlerine uyulacaktır' hükmü amirdir ve yürürlüktedir.

*Yukarıda açıklanan kıyı bölümünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılmadan bu tür planlama, izin, tahsis gibi işlemlerin yapılması hukuksuzdur. Belcekız kumsalında mevcutta yapılan 294 metrekare yüzölçümlü çelik konstrüksiyondan imal edilmiş, kumsala çakılarak sabitlenmiş ve taşınabilir olmayan yapılardır.

*Üstelik doğal malzemeler kullanmadan üretilmiş ve çevreye uyumsuz sabit olan yapı niteliğinde olan imalatlardır.

ÇOK SAYIDA KANUNA AYKIRI

Açıklamada bu yerlerin, “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine, “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik” hükümlerine, “Çevre Denetimi Yönetmeliği” hükümlerine ve “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Açıklama “Dünyaca üne sahip Ölüdeniz Belcekız Kumsalı, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde; Fethiye İlçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. 817 kilometrekarelik bir alanı kapsayan bölge, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, kıyıları, tarihi ve kültürel özellikleri, yat turizmi açısından Göcek Körfezi ve Ölüdeniz (Belceğiz koyu) gibi henüz çok fazla tahribata uğramamış değerleri barındırıyor” ifadeleriyle devam etti.

“EKOLOJİK KAYGILAR EKONOMİK KAYGILARIN ÖNÜNDE YER ALMALI”

Yürürlükteki mevzuatlar baz alınarak, zararın dönüldüğü yerin kar olması mantalitesiyle, ekolojiye verilen zararların bir an önce önüne geçilmesi gerektiği düşüncesinin savunulduğu açıklamada, “Bu görüşler ve yürüklükteki mevzuat çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşların acilen harekete geçerek hukuksuz kıyı düzenlemeleri ve hukuksuz yapılaşmalara son verilerek, devam eden projelerin durdurulması, var olan ve verilmiş ruhsatların incelenmesi, aşım var ise buna göre işlem yapılması, sorumluları hakkında gerekli idari ve yasal işlemler yapılarak sonucundan Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu'nun bilgilendirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz” denildi.

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk yorum yapan sen ol...

Yorum Yap

Bu Alan Boş Bırakılamaz
Bu Alan Boş Bırakılamaz
Yorum Yapma Şartlarını Kabul Etmediniz